Töötajad

Merike Valgmäe

Merike Valgmäe omab pikaajalist nõustamise kogemust võla-, töö- ja ühinguõiguse valdkonnas. Tööõiguse teemal kaitses ta magistrikraadi, käsitledes töötasu maksmist piiriülese töölähetuse korral. Merike Valgmäe on töötanud pikka aega juristina ka elamute haldamise ja hooldamisega tegelevates äriühingutes. Tal on pikaajalised kogemused korteriühistute nõustamisel ning korteriomanike ja korteriühistute vahelistest õigussuhetest tekkinud probleemide lahendamisel.

Samuti on ta teinud erinevates äriühingutes personalitööd. 2013. aastal asutas ta osaühingu ja alates sellest ajast töötab juristina Merike Valgmäe Õigusbüroo OÜ-s.

Haridus:

Tartu Ülikool, magistrikraad õigusteaduses, 2016
Tartu Ülikool, bakalaureusekraad õigusteaduses, 2014
Tallinna Majandustehnikum, õigusteaduse eriala, 1983

Täienduskoolitus:

2022
„Perekonnaõiguse rakenduspraktikat“, lektor: Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik, Tartu
Ülikooli nooremteadur Susann Liin
„Korteriomandi-ja korteriühistuseaduse uuemast rakenduspraktikast“, lektor: Riigikohtu
tsiviilkolleegiumi kohtunik Tambet Tampuu

2021
„Kohtupraktika pinnalt tõusetunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) kohaldamise
aktuaalsed probleemid“, lektor: Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik Tambet Tampuu

2019
“Riigikohtu tsiviilkolleegiumi uued lahendid 2018-aprill 2019, lektor: Riigikohtu esimees Villu
Kõve
“Korteriomandi-ja korteriühistuseaduse kohaldamise ja kohtupraktikas tõusetunud probleemid”, lektor: Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik Tambet Tampuu
“Kinnisasja müük ja sellega seotud probleemid”, lektorid: Advokaadibüroo Nove partner,
vandeadvokaat Urmas Volens ja advokaadibüroo Nove advokaat Triin Tiru

2018
„Riigikohtu tsiviilkolleegiumi olulisemate lahendite ülevaade“, lektor: Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees Villu Kõve

2017
„Nõuded asjaõigusseaduses“, lektor: Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik Kaupo Paal
„Parim praktika tsiviilkohtumenetluses“, lektor: Harju Maakohtu esimees Meelis Eerik
„Kirjalik argumenteerimine“, lektor: Tartu Ülikooli võrdleva õigusteaduse õppetooli lektor Mario Rosentau

2016
„Uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus“, lektor: Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik Vaike Murumets

2014
„Hooldusõiguse muutused. Suhtlusõigus. Kohtupraktika“ lektor: Riigikohtu analüütik Maarja Aavik
„Piiriülene töösuhte maksustamine“, lektor: Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juhataja Aule Kindsigo
„Võlgade ümberkujundamine vs võlgadest vabastamine – probleemid ja lahendused, lektorid: Riigikohtu kohtunik Villu Kõve ja Harju Maakohtu kohtunik Merike Varusk
„Täitemenetlus“, lektorid: Riigikohtu kohtunik Villu Kõve ja Justiitsministeeriumi nõunik Haldi Mäesalu
„Kohtumenetlus: tsiviilkohtumenetlus“, lektor: Tartu Ringkonnakohtu kohtunik Andra Pärsimägi