Merike Valgmäe Õigusbüroo OÜ asutati 2013. aastal ning on spetsialiseerunud peamiselt tsiviil- ja haldusõigusega seotud probleemide ja vaidluste lahendamisele.

Merike Valgmäe Õigusbüroo OÜ asub Jõgeva linnas ning tulenevalt asukohast osutatakse õigusteenust põhiliselt Jõgeval ja Jõgeva maakonnas. Kuna õigusbüroo kliendid on ka teistest maakondadest, osutatakse õigusabi vajadusel üle Eesti. Õigusabi osutatakse nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele.

Õigusteenuse osutamise valdkonnad on: võlaõigus, tööõigus, asjaõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus, ühinguõigus ning haldusõigus.

Heade soovidega

Merike Valgmäe
jurist
õigusteaduse magister