Teenuse osutamine

Võimaluse korral annab Merike Valgmäe Õigusbüroo OÜ jurist kliendile esimesel kohtumisel teada, milline on õigusteenuse hind ja teeb pakkumise. Juhul, kui teenuse mahtu on raske prognoosida, osutatakse teenust tunnihinna alusel.

Õigusteenust osutatakse reeglina büroos. Juhul, kui tegemist on püsikliendiga, osutatakse teenust vajadusel ka telefoni või e-kirja teel.

Maksekäsu kiirmenetluse avalduse koostamine toimub kliendi volikirja alusel. Juhul, kui klient soovib ise avaldust koostada ja kohtule esitada, siis nõustatakse vajadusel klienti avalduse koostamisel.

Korteriühistute nõustamise ja elamute haldamise osas on Merike Valgmäe Õigusbüroo OÜ juristil üle 25 aasta kogemusi ning nõustamise käigus võib ta muuhulgas anda soovitusi:

  • võlgnevuste sissenõudmiseks
  • üldkoosolekute läbiviimiseks ja otsuste vastuvõtmiseks
  • üldkoosoleku protokolli koostamiseks
  • põhikirja koostamiseks või muutmiseks
  • jne

Pikaajaliste lepingute alusel teenuse osutamine sõltub eelkõige kliendi vajadustest. Sellise teenuse maksumus lepitakse kokku kliendiga, sõlmides teenuse osutamiseks lepingu kindla kuutasuga. Võimalik on osutada õigusabi – või personalitöö teenust. Merike Valgmäel on rohkem kui 20 aastat kogemust personalitöö osas.